CASE

PrivatMegleren

Norsk fastighetsförmedling med +70 lokalkontor

Privatmegleren
Privatmegleren

Full insyn i digital marknadsföringseffektivitet

Privatmegleren är en fastighetsförmedling med mer än 70 lokalkontor i Norge.
Via hemsidan kan presumtiva säljare begära en värdering av sin fastighet. Potentiella köpare kan även begära en visning av fastigheter, eller anmäla sig för att få information om fastigheter som matchar deras önskemål.
Ko & Co är en reklam- och mediebyrå som hjälper kunder som Privatmegleren att driva tillväxt i leads och försäljning.


“Det enda systemet som spårar leads 100% korrekt. Passar även bra för företag som säljer tjänster med långa beslutsprocesser, och har flera steg mellan mjuka och hårda konverteringar.”

— Nina Hølke, CEO Ko & Co

UTMANINGEN

Datasekretessmåttets påverkan på konverteringstillskrivningen.

För att bättre kontrollera och optimera marknadsföringseffektiviteten och uppnå tillväxtmål behövde Privatmegleren en lösning för konverteringsmätning som skulle kunna spåra och rapportera marknadsföringseffektiviteten för ”tänkbara säljare” respektive ”tilltänkta köpare” och för var och en av de 70 + lokala kontorsplatserna.

Kostsam och tidskrävande datainsamling och rapportering

För det andra så bör lösningen även hjälpa till att eliminera timmarna av manuell datainsamling och rapportering som behövs för att leverera rapportering för varje enskild kontorsplats.

LÖSNINGEN

Korrekta och handlingsbara data och rapportering för bättre marknadsföringseffektivitet

Med Digtectives cookieless spårningslösning kan Privatmegleren nu korrekt tillskriva vilken typ av konvertering som helst på webbplatsen, till valfri marknadsföringsaktivitet, för varje enskild kontorsplats. Detta innebär att Privatmegleren nu kan kontrollera och optimera marknadsföringseffektiviteten för vart och ett av de +70 lokala kontoren, och därmed effektivt kontrollera och nå tillväxtmålen.

FÖRDELAR

Full synlighet av effekten av alla digitala marknadsföringsaktiviteter, över alla kanaler och media på både leads för nya “säljare” och “köpare”.

Möjlighetan att bättre kunna se vilka mediautgifter som driver försäljning och tillväxt, vilka aktiviteter som ska optimeras och vilka som bör stoppas.

Kunna se effekten av marknadsföringsaktiviteter och mediautgifter på leads, för varje enskild kontorsplats.

Automatiserad datainsamling och rapportering

Eftersom Digtective samlar in data direkt från både reklamkanaler, webbplatskonverteringar och CRM-systemet, har detta eliminerat timmar av manuell datainsamling och tillhandahållit individuell och automatiserad rapportering för var och en av de 70+ kontorsplatserna över hela landet.
Rapporteringen löser den stora utmaningen som utgjörs av att kunna visa marknadsföringseffektivitet för varje typ av leads för varje enskild kontorsplats, något som inte var möjligt tidigare.

RESULTATET

Innan DigtectiveMed Digtective
En förlust av korrekt tillskrivning av konverteringsdata minskade insikten och kontrollen av effektiviteten av marknadsföringsutgifter och aktiviteter.Kontroll av tilldelning av potentiella kunder över alla kanaler, media och enskilda annonser har gett den nödvändiga insikten om vilken mediareklam som driver tillväxt och ger högre värde och tillväxt.
Analytics lösningen kunde inte separat mäta marknadsföringseffektiviteten för olika konverteringstyper per kontorsplats.Fullständig transparens och kontroll av marknadsföringseffektivitet för varje kontorsplats och separat för “säljare” och “köpare”.
Tidskrävande datainsamling och rapportering på över 70 lokala kontorAll digital marknadsföringsdata på ett ställe för att underlätta automatiserad rapportering i Google Data Studio.

Kom igång med Digtective

Kämpar du med full synlighet av din marknadsföringseffektivitet och lönsamhet? Digtective löser det åt dig.

digtective-server-side-tracking-dashboard